Polytrade 2.0 Tổng quan

Polytrade đã được biết đến như một Giao thức Giao dịch Tài chính RWA (Tài sản thế giới thực được mã hóa) góp phần đưa tài chính thương mại vào chuỗi thông qua công nghệ cho vay & token hoá cũng như chuyên môn sâu về phát hành & bảo lãnh.

Tuy nhiên, trong một năm rưỡi qua, chúng tôi đã xây dựng các sản phẩm phục vụ nhiều hơn một ngành dọc RWA hay một mô hình kinh doanh duy nhất. Trong tương lai, Polytrade sẽ được tái cấu trúc để thay đổi sang mô hình mà chúng tôi gọi là Polytrade 2.0.

POLYTRADE 2.0 SẼ GỒM HAI NGÀNH NGHỀ RIÊNG BIỆT NHƯNG CÓ LIÊN QUAN MẬT THIẾT TRONG KINH DOANH

Thị trường RWA

Công nghệ thể chế

Cả hai ngành dọc vẫn được củng cố bởi Thị trường, Mã thông báo và công nghệ ERC-6960 cốt lõi cũng như nền tảng kiến thức tài chính truyền thống tích lũy cộng với DeFi của chúng tôi.

Thị trường RWA

Thị trường RWA sẽ trở thành dịch vụ DeFi cốt lõi của chúng tôi nhằm mục đích tổng hợp và hợp nhất các RWA trên chuỗi bằng cách giải quyết các vấn đề chính mà chúng tôi đã gặp phải trong hệ sinh thái.

Khám pháGiới thiệu & Tính đủ điều kiện
Cân nhắcTruy cập xuyên chuỗi
Kích thước véThanh khoản thứ cấp
Tính khả dụngTổng hợp nguồn cầu

Khám phá đề cập đến việc giúp người mua dễ dàng tìm thấy RWA ở khắp các không gian đang phát triển với một mục tiêu duy nhất. Định nghĩa của chúng tôi về RWA có chủ ý rộng hơn các tài sản tài chính thừa kế. Nó bao gồm các tài sản như bản quyền của người sáng tạo, hàng hóa, hàng hóa vật chất, ngoài các tài sản truyền thống như tài chính thương mại, tín dụng có cấu trúc, trái phiếu, bất động sản, tiền bản quyền của người sáng tạo, v.v.

Tài sản trên thị trường sẽ bao gồm các tài sản được phát hành trên chuỗi bởi các giao thức của bên thứ ba cũng như các nhà khởi tạo tài sản ngoài chuỗi.

Giới thiệu & Tính đủ điều kiện biểu thị một trong những điểm khó khăn chính đối với người mua tài sản, tức là KYC và giới thiệu từng cá nhân với từng giao thức RWA cũng như sự phức tạp về địa lý, kích thước vé và các hạn chế công nhận liên quan đến việc mua tài sản RWA. Thị trường Marketplace của Polytrade sẽ làm cho quá trình trở nên đơn giản bằng cách lọc ra nơi người dùng có thể tích cực tham gia và hạn chế những việc không cần thiết trong quá trình giới thiệu.

Cân nhắc đề cập đến việc cung cấp các công cụ và thông tin cho người dùng để quyết định một cách có ý nghĩa giữa các tài sản khác nhau cũng như thực hiện có ý nghĩa ý định của họ đối với các khoản đầu tư đó. Điều này bao gồm cung cấp các thuộc tính quan trọng trong phân loại tiêu chuẩn hóa trên các RWA bao gồm kỳ vọng về rủi ro, phần thưởng, thanh khoản, xếp hạng (nếu có), cấu trúc, tính đủ điều kiện và ánh xạ chúng với ý định của người dùng tiềm năng (tiết kiệm, kho bạc, dài hạn, đầu cơ, v.v.)

Hiện tại chúng tôi thấy hầu hết các RWA tập trung ở một vài chuỗi lớn. Tuy nhiên, thanh khoản và sự quan tâm của người mua có thể đang bị phân mảnh trên các chuỗi. Không phải mọi giao thức đều có năng lực cũng như trọng tâm cốt lõi để đưa tài sản của họ đến tất cả các chuỗi. Truy cập xuyên chuỗi có nghĩa là các RWA trên thị trường trong thời gian thích hợp có thể truy cập được trên nhiều chuỗi khác nhau.

Kích thước vé là một rào cản lớn đối với việc gia nhập đối với các nhà đầu tư nhỏ hơn để hưởng lợi từ RWA. Với công nghệ của Polytrade (ERC-6960), tài sản của RWA có thể được tiếp cận dễ dàng hơn thông qua phân đoạn do người dùng quyết định.

Tính khả dụng đề cập đến việc làm cho tài sản RWA có thể tương tác nhiều hơn – chẳng hạn như cho phép người dùng tận dụng hoặc vay tài sản RWA của họ. Một phần quan trọng của việc này sẽ là việc sử dụng ERC-6960 để cho phép các giao thức tự do xây dựng trên một tiêu chuẩn chung cho RWA.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Thanh khoản thứ cấp là một rào cản lớn đối với những người nắm giữ tài sản. Nếu không có nơi chuyển mã thông báo RWA, chúng tôi không thể xây dựng một hệ sinh thái RWA thịnh vượng có các thành phần cơ bản để cho phép quản lý tài sản, khám phá giá hiệu quả và tạo danh mục đầu tư.

Chúng tôi tin rằng việc giải quyết các thành phần cốt lõi này sẽ dẫn đến việc Tổng hợp nguồn cầu trở nên rất quan trọng đối với sự trưởng thành của hệ sinh thái RWA. Tương tự như cách OpenSea và Blur tạo ra thị trường cho Art NFT, một cổng duy nhất cho RWA sẽ tạo ra một thị trường thực sự và thịnh vượng cho RWAs.

Công nghệ thể chế

Trong năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng sự quan tâm của tổ chức đối với công nghệ cốt lõi của chúng tôi bao gồm ERC-6960 để mã hóa bất kỳ Tài sản thế giới thực hoặc Tài sản vật lý nào cũng như Thị trường của chúng tôi. Trên thực tế, thị trường được xây dựng với sự phối hợp chặt chẽ với một trong những ngân hàng lớn nhất toàn cầu.

Polytrade cũng là một phần của MasterCard StartPath Cohort cũng như một trong những ứng dụng đầu tiên trên Mạng lưới Mastercard MTN

Ngành kinh doanh cuối cùng của chúng tôi bao gồm làm việc với các ngân hàng, tổ chức và công ty lớn để giải quyết những thách thức của họ bằng cách sử dụng bộ công nghệ mặt trước và phụ trợ của Polytrade bao gồm ERC-6960, Marketplace, Lender Protocol, Onboarding & KYC Manager, Lender Workflow Manager và Lender Admin.

Mô hình doanh thu cho việc áp dụng tổ chức sẽ bao gồm từ phí nền tảng đến đăng ký, triển khai và doanh thu dịch vụ.

Các chỉ số

Trong kỷ nguyên Polytrade 2.0, các chỉ số tiêu đề cốt lõi của Polytrade sẽ là:

Tổng khối lượng giao dịch / Tổng giá trị hàng hóa

  • Tổng số đầu tư vào tài sản thông qua thị trường (Chính hoặc phụ)
  • Khối lượng về công nghệ được triển khai cho các tổ chức

Phí được tạo ra

  • Phí giao dịch, Doanh thu kênh đối tác tiếp thị liên kết, Phí niêm yết cho thị trường
  • Phí nền tảng cho công nghệ thể chế

Tổng khối lượng giao dịch có nghĩa là tổng của tất cả các giao dịch diễn ra thông qua nền tảng Polytrade bao gồm khối lượng thị trường và khối lượng triển khai tổ chức Phí tương tự đề cập đến tổng số phí hoặc doanh thu do Polytrade tạo ra trên tất cả các ngành nghề kinh doanh

Mã thông báo

Polytrade là một giao thức phi tập trung trên chuỗi và do đó cam kết cốt lõi của chúng tôi là với cộng đồng của chúng tôi. Khi chúng tôi tạo ra giá trị, chúng tôi vẫn cam kết đảm bảo rằng giá trị đó đến với cộng đồng của chúng tôi.

Hơn nữa, mã thông báo TRADE sẽ là một phần quan trọng của thị trường PolyTrade. TRADE sẽ tạo điều kiện trao đổi và đầu tư trên thị trường. Người dùng sử dụng TRADE để thanh toán phí và tính năng sẽ được hưởng lợi từ các khoản giảm giá lớn cũng như quyền truy cập tính năng.

Rất nhiều thứ đáng để theo dõi về việc này.

Như chúng tôi đã nói tại Polytrade, điều tốt nhất vẫn chưa đến!

Về chúng tôi

Polytrade là một công ty Tài sản thế giới thực được mã hóa hỗ trợ bởi Alpha Wave, Matrix Partners và Polygon với sứ mệnh đưa tài sản truyền thống và hiện đại mới vào hệ sinh thái trên chuỗi toàn cầu. Nhóm Polytrade mang đến kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tài chính và công nghệ từ SocGen, J.P. Morgan, Fantom, HSBC, PayU, Retreeb và Securrency.


ĐÃ CÓ MẶT TRÊN

Một phần đáng tự hào của chương trình tài sản kỹ thuật số Mastercard StartPath

Leave a Comment